dcsimg
  Početna stranica Kontakt
separator
Buderus
Proizvodi Gasno grejanje Kondenzacioni kotlovi veće snage

Kondenzacioni kotlovi veće snage

Kondenzaciona tehnologija smanjuje račun za gas 15-20%! Ovo je bitna činjenica za svakog investitora prilikom donošenja odluke kako da reši grejanje za svoj objekat. Što je objkat veći, veća je i potrošnja goriva, pa su samim tim i uštede kod upotrebe kondenzacionih kotlova veće.

Jedinični kotlovi ili kaskadne kotlarnice

Buderus kondenzacioni uređaji imaju raspon snaga do 640 kW, a povezivanjem u kaskade mogu se postići snage i do 2 MW. Prilikom projektovanja vodilo se računa da se mogu lako uneti u svaku kotlarnicu bilo da se radi o podrumu, stambenom prostoru ili o krovnoj kotlarnici. Nova generacija gasnih kondenzacionih uređaja je vrlo tiha u radu i moguće ju je kombinovati sa solarnom instalacijom za još veću efikasnost sistema grejanja.